Kahjur või kahjurid on organismid, kes oma elutegevusega kahjustavad inimese kasvatatavaid kultuure, kasulikke loomi, toitu või toidu tootmisprotsessi, kui ka inimese loodud ja hallatavaid rajatisi (näiteks maju ja nende sisustust) ja materjale.

Kitsamas tähenduses mõistetakse kahjurite all loomkahjureid (kahjureid, kes on loomad). Kahjurid, kes söövad (kahjustavad) taimi, on taimekahjurid.

Kahjuriteks võivad olla väga erinevad organismirühmad, neist tavalisimad on närilised – hiired, rotid ja putukad nagu prussakad, sipelgad, herilased kuid nende hulka kuuluvad ka mitmed limused, ämblikulaadsed, nematoodid (ümarussid), vetikad ja seened.

Et mingit organismi kahjuriks lugeda, peab tema tekitatud kahju ületama kahjustusläve.

# Kahjuritega võitlemist nimetatakse kahjuritõrjeks või pestkontrolliks (Pest Control).

# Control Lab OÜ kasutab oma kahjuritõrje töös ning teenuses eriti tõhusaid profitooteid ja tõrjevahendeid.

# Tõrjeteenused on suunatud ainult sihtorganismidele. Kõrvalmõjud puuduvad või on viidud miinimumini.

# Pest Control teenustes pannakse tugevat rõhku keskkonnasäästlikutele töövõtetele.

# Kahjuritõrjeplaanis regulaarsed hooldused kuuluvad alati dokumenteerimisele ning selle kohta väljastatakse AKT.

# Reageerimine väljakutsele on kiire.

# Pestcontrol ehk kahjuritõrje korraldamisel on kliendil alati õigus garantiile või garaniitingimustele. 

# Konsultatsiooni eest ei esitata arveid.

# Control Lab OÜ kahjuritõrje ettevõte tegutseb kõikjal Eestis ning on pädev ekspert kahjuritõrjes ning pindade desinfitseerimses.

# Kahjurite tõrjes omab pikalt kogemust. Oleme atesteeritud ning desinfektorid on läbinud kohustusliku koolituse.

# Desinfitseerimisel kasutatakse robotit või masinaid.

 

Kontakt: +372 559 22680
E-post: info@controllab.ee